top of page
Wat is Vrijmetselarij?

Algemeen

Wie vrijdenkt, verlangt naar gelijkgestemden die ook openstaan voor vrijdenken.

Er is geen wens om andermans opvattingen opgelegd te krijgen; dogma's worden afgewezen. Het pad van het leven wordt individueel bewandeld, maar niet in eenzaamheid. Er wordt gezocht naar een omgeving waarin mensen naar elkaar luisteren, waar men vrijelijk meningen kan delen en gezamenlijk antwoorden kan vinden op levensvragen. Dat is waar vrijmetselaren voor staan. Wereldwijd.

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap: deze drie kernwaarden typeren de vrijmetselarij. Het recht van elk individu om autonoom naar waarheid te zoeken wordt erkend, terwijl gestreefd wordt naar universele broederschap en verdraagzaamheid. De focus ligt op wat mensen en samenlevingen verbindt, met als doel verdeeldheid te overwinnen.

In de loge streeft de vrijmetselaar ernaar een beter mens te worden. Niet om superieur te zijn aan anderen, maar om persoonlijke groei te realiseren. Dit houdt in dat denken, voelen en handelen in harmonie zijn, en dat er vrede heerst met zowel de innerlijke wereld als de buitenwereld. Vrijmetselaren zijn gewone mensen met al hun menselijke eigenschappen. Het motto "Ken uzelf" blijft hen inspireren, wat tegenwoordig vertaald kan worden als "Verbeter de wereld en begin bij jezelf".

De Arbeid
Wanneer vrijmetselaars samenkomen, gaan ze arbeiden. De arbeid bestaat uit het comparitie waarbij een broeder een Bouwstuk oplevert (voordracht) over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de vrijmetselarij en zelfontplooiing. De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap. Vandaar dat er ook geregeld rituelen worden uitgevoerd in de werkplaats. De arbeid omvat een combinatie van rituelen, symboliek, educatie, en betrokkenheid. Centraal staat het bevorderen van persoonlijke groei, morele ontwikkeling en de broederschap. 

Rituelen

Vrijmetselaarsloges maken gebruik van rituelen die teruggaan tot eeuwenoude tradities. Deze rituelen, vaak in de vorm van ceremonies, symboliseren universele waarheden en bieden een gestructureerd kader voor reflectie en introspectie. Bij iedere Graad (Leerling, Gezel, Meester) hoort een specifiek ritueel.

Symboliek

Symbolen worden uitgebreid gebruikt in de vrijmetselarij om abstracte concepten te communiceren. Van eenvoudige geometrische vormen tot complexe allegorische figuren, elk symbool draagt een diepere betekenis die wordt onderzocht en besproken tijdens bijeenkomsten. In de Vrijmetselarij werken we met de Lichtsymboliek en de. Bouwsymboliek

Levensschool

Vrijmetselaarsloges zijn plaatsen van leren en zelfontplooiing. Broeders worden aangemoedigd om te streven naar kennis, zowel op intellectueel als spiritueel niveau. Dit kan worden bereikt door middel van lezingen (Bouwstukken), comparities en studiegroepen over diverse onderwerpen, waaronder filosofie, ethiek, geschiedenis en spiritualiteit. Maar zeker ook door het beleven van de rituelen.

Broederschap

Centraal in de vrijmetselarij staat het idee van broederschap. Leden komen samen als gelijken, ongeacht achtergrond, geloof of maatschappelijke status, en streven naar onderling begrip, respect en steun. Dit wordt bevorderd door elkaar onvoorwaardelijk te steunen en het stimuleren van een gevoel van verbondenheid. Samengevat is de arbeid in Vrijmetselaarsloges gericht op persoonlijke groei, intellectuele verrijking en broederschap, allemaal binnen een context van rituelen en symboliek die diepe en tijdloze waarheden belichamen.

Symboliek
Symboliek
Ritueel
Ritueel
Symboliek
Leerschool
Broderschap

Meer informatie over de Vrijmetselarij kun je vinden op de website van De Orde van Vrijmetselaren Nederland.

Uitleg over de Vrijmetselarij (animatie)
bottom of page