top of page
Loge 'Het Derde Licht'

Loge ‘Het Derde Licht’ is een van de vier Vrijmetselarij Loges die in

Eindhoven zijn gevestigd. Het is niet alleen dat wij alle vier een

eigen avond hebben maar ook een eigen omgang met elkaar.

Loge Het Derde Licht is een bourgondische Loge. Zo is het eerste

dat opvalt dat de leden van onze loge niet al te formeel met elkaar

omgaan. Er is veel ruimte voor het individu zonder dat wij respect

voor elkaar verliezen. Karakteristiek voor deze loge is het feit dat

wij sterk aan onze innerlijke drang werken.

Lid worden van deze Broederschap is geen vrijblijvende bezigheid.

We vragen ook altijd of je de ruimte om zoveel mogelijk wekelijks bijeenkomsten bij te wonen. Het vraagt commitment, aandacht en tijd. Wij komen wekelijks op donderdagavond bij elkaar. De avonden beginnen doorgaans om 20.00 uur en eindigen rond 23.00 uur.  De zoektocht naar waarheid en de de zoektocht naar het Ken U Zelve. Een innerlijke drang ons zelf beter te leren kennen om op die manier een beter mens te worden in deze wereld.

 

Wil je meer weten over de Vrijmetselarij of specifiek onze Loge? Stuur ons een mailtje en we nemen snel contact me je op!

Werkplaats
De Werkplaats in Eindhoven
Geschiedenis

Korte geschiedenis van de Vrijmetselarij in Eindhoven.
 

De Vrijmetselarij neemt in de 18e eeuw, ten tijde van de Verlichting,

vastere vormen aan en spiegelt zich aan de middeleeuwse bouw-

corporaties -in het bijzonder de steenhouwergilden door het

systeem van leerling, gezel en meester te incorporeren, waarbij veel

van de christelijke symboliek doorwerkt. Vooral aristocraten en hoge

militairen treden tot de loges toe.


In de 19e eeuw wordt ook de bourgeoisie toegelaten en het feit dat

prins Frederik der Nederlanden (1799-1881) 65 jaar lang Grootmeester

is geeft de Orde aanzien. Wanneer tegen het einde van de eeuw

andere geestesstromingen zoals theosofie, antroposofie, mystiek

et cetera veel terrein winnen, werken deze denkbeelden in de Vrijmetselarij door en leiden tot nieuwe werkwijzen en obediënties met aangepaste ritualen zoals de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus en Orde van de Tempel.​

In de jaren 1860 en 1870 worden Eindhovenaren, zoals de textielfabrikanten Elias, in de Loge ‘Het Vrij Geweeten’ te Breda opgenomen. Immers van de kant van de Rooms-katholieke kerk wordt het lidmaatschap van de Vrijmetselarij als een geheim en dus bedreigend gezien en wordt het genootschap verboden, zoals in de encycliek ‘Humanum Genus’uit 1884 verwoord. Later bezoeken vrijmetselaren uit Eindhoven ook de bijeenkomsten van de loge ‘de Edelmoedigheid’ in ‘s-Hertogenbosch.

 

Na een mislukte poging in 1917/1918 om tot een Vrijmetselaarskring te komen is de tijd met de komst van de andersdenkenden naar Eindhoven eind jaren 1930 rijp om een Loge te stichten, wanneer 25 Vrijmetselaren, merendeels Philipsemployés, in Eindhoven woonachtig zijn. De Stichting Het Lindenberghfonds wordt opgezet om te zorgen voor een gebouw, inventaris en bibliotheek. Met financiële steun en de in bruikleen ontvangen inventaris van de noodlijdende Loge ‘La Perséverance’ in Maastricht ziet de Stichting kans grond aan de Potgieterstraat te kopen.

Hier verrijst dan het Logegebouw met twee zalen en beheerderswoning.

 

De constitutiebrief van de Loge ‘Licht en Vrijheid’- nr. 141 met de kleuren blauw en

oranje en onder de zinspreuk Bouw en Vertrouw - dateert van 18 juni 1931- wordt op

1 november 1931 de Tempel of Werkplaats plechtig ingewijd. Direct na het uitbreken

van de Tweede Wereldoorlog wordt de Vrijmetselarij verboden en hun vermogen en

bezittingen verbeurd verklaard. ln 1941 vindt er in Eindhoven een ‘tendentieuze’

expositie over de Vrijmetselarij plaats, waarin de broederschap als een vijandige

organisatie wordt afgeschilderd. Het logegebouw wordt door sigarenfabrikant

Van Abbe aangekocht en na moeizame onderhandelingen eerst in 1949 teruggekocht

door Het Lindenberghfonds. Het pand moet herbouwd worden, omdat het na de

bevrijding op 20 september 1944 door een brandbom werd verwoest. Men huist in

de tussentijd op de zolder van de Nutsschool aan de Oranjestraat, die aangepast is.

Naar plannen van architect-broeder Wegerif wordt de herbouw in 1954 gerealiseerd

en op 5 februari 1955 wordt de nieuwe Tempel/Werkplaats ingewijd. Door de toename

van het aantal leden wordt aan het Hoofdbestuur gevraagd een tweede Loge te

mogen stichten.

Op 13 februari 1954 wordt de Loge ‘Rosa Alba’- nr. 190 met de logekleuren blauw, wit en oranje bies - opgericht. Op 13 december 1969 als derde Loge ‘Het Derde Licht’- nr. 254 met de distinctieve kleuren blauw en wit. En in 2013 als vierde loge ‘De vier jaargetijden.’ Nr. 306 met de logekleuren rood, blauw geel en wit opgericht. Rond de 170 mannen uit de stad en regio maken momenteel deel uit van deze vier Loges.

In de 20e eeuw krijgt de Orde als mannenbolwerk tegenhangers in de Orde der Gemengde Vrijmetselarij: ‘Le Droit Humain’ (Gemengde vrijmetselarij voor mannen en vrouwen) en de Orde voor alleen vrouwen: De Orde van de Weefsters

Sumboliek
Logegebouw
bottom of page